ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่ ดังนี้

co.th  โดเมนสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
 ตัวอย่างใบ ภพ01 PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 ตัวอย่างใบ ภพ09 PDF (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
 ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 


in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป

 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 


ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา
ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทยgo.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล
เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี)
 ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารออกโดย CIO)
 ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 


net.th สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร

คลิ๊กนี้มีความหมาย
  

 
 
 

 

Main menu

Service Menu

ข้อมูลน่ารู้Customer Support
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งชำระเงิน เปิดเว็บไซต์ ต่ออายุเว็บ
อีเมล์ : siamwebready@gmail.com

จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
โทร. 089-887-8972
จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
E-mail: service@support.tht.in

เพิ่มฝ่ายบริการลูกค้าใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Term & conditions | Privacy Policy
THTWEB. Copyright @ 2007 by Sknetcenter.tht.in All rights Reserved