SKNETCENTER

id line: Mr.Somkiat
อีเมล์ : 
info@sknetcenter.tht.in

 

MainMenu

สำหรับสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน
รหัสผ่าน

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

ServiceMenuCustomer Support

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งชำระเงิน เปิดเว็บไซต์ ต่ออายุเว็บ
อีเมล์ : info@sknetcenter.tht.in


ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
โทร. 089-887-8972
จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
E-mail: service@support.tht.in
ตลอด 24 ชม.

ข้อมูลน่ารู้

Weblink

 

 สถิติวันนี้ 82 คน
 สถิติเมื่อวาน 136 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2270 คน
67870 คน
1621295 คน
เริ่มเมื่อ 2007-11-01

 

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่ ดังนี้

co.th  โดเมนสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
 ตัวอย่างใบ ภพ01 PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 ตัวอย่างใบ ภพ09 PDF (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
 ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 
 
 
in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
 
 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 
 
 
ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา
ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 
 
 
go.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล
เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี)
 ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารออกโดย CIO)
 ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 
 
 
net.th สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร


จดโดเมนราคาถูก

จดโดเมน.th คลิ๊กที่นี่

  
 


 
 

 

Term & conditions | Privacy Policy
THTWEB. Copyright @ 2007 by เว็บสำเร็จรูป All rights Reserved.
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3100602207596